Nieuws

Aanleggen van bruggen in Genemuiden gereed!

28-07-2015

In Genemuiden met haar prachtige haven, waar sinds jaar en dag water een hoofdrol speelt, zijn de woonwijken Tag Oost en Tag West zo goed als gereed, verbonden maar ook afgescheiden door diverse waterwegen.

Om mobiliteit voor mens en dier te optimaliseren heeft Heutink Projecten Roelofs gevraagd om een oplossing aan te dragen om zo het woongenot en de bereikbaarheid te vergroten. Om deze vraag beter te kunnen beantwoorden heeft ten eerste een verdieping van de omgeving plaatsgevonden. In de nieuwe waterrijke wijken wonen veel jonge gezinnen met kinderen. Kerk, sportvoorzieningen en school bevinden zich op fiets- en loopafstand. De vraag om nieuwe bruggen is dan ook gericht op deze verkeersbewegingen. Met andere woorden; de bruggen worden niet geschikt gemaakt voor gemotoriseerd vervoer.

Heutink Projecten heeft Roelofs een impressie van de brug toegestuurd, waarin staat omschreven waar de bruggen aan moeten voldoen. Roelofs heeft deze impressie en vraagspecificatie verder uitgewerkt. De fabricage en montage zijn bij partner Haasnoot Bruggen ondergebracht en de overige civieltechnische maatregelen zijn verricht door Roelofs .

Er is maatwerk geleverd door per locatie (4 stuks) een passend model brug te leveren. Het ontwerp heeft een minimale levensduur van 50 jaar. Een nobel streven, de kinderen van nu kunnen straks ook als ze opa en oma zijn nog gebruik maken van de kwaliteit van Roelofs.

Gaat Genemuiden met liefdesslotjes Parijs en Praag achterna?
Ook aan de nieuwe bruggen van Genemuiden hangen liefdessloten. Een liefdesslot is een slot waarmee geliefden symbolisch hun liefde betuigen. Het slot wordt bevestigd aan een brug waarna de sleutel in het water wordt gegooid. In veel populaire wereldsteden zie je ze in groten getale vastzitten aan een bekende brug, maar nu dus ook aan de nieuwe brug in Genemuiden.

Kijk hier voor meer projectinformatie.