Nieuws

Artikel BouwCirculair: Roelofs begeleidt MKI-aanbesteding beton fietspad in Opsterland

25-07-2019

Voor de aanleg van een betonfietspad in Gorredijk koos de gemeente Opsterland voor een  aanbesteding op basis van Beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) en Milieu Kosten Inidicator  (MKI). Een tweede criterium waren de onderhoudskosten (50 jaar). Roelofs begeleidde de aanbesteding van het project.

In het magazine BouwCirculair vertelt onze medewerker Tobias Strating, projectleider Circulaire economie, hoe Roelofs de gemeente Opsterland heeft geholpen met een duurzame aanbesteding voor het betonfietspad:

“De wens van de gemeente was een overzichtelijke uitvraag, waarbij met minimale inspanning van de lokale en regionale inschrijvers, toch invulling gegeven kan worden aan de  duurzaamheidsambities van de gemeente. Het betonfietspad sloot daar goed op aan vanwege de kleinschaligheid. Om ervaring op te doen met de nieuwe systematiek is ervoor gekozen om voor drie onderdelen ‘op MKI te gunnen’. De drie onderdelen zijn: grondwerk, aanbrengen zandcunet, en realisatie betonfietspad. Inschrijvende partijen hadden ruimte om alternatieven aan te dragen op deze drie onderdelen, zonder dat dit ten koste zou gaan van de kwaliteit. Uitgangspunt was dat het fietspad qua gebruikerscomfort en verkeersbelasting minimaal gelijkwaardig diende te zijn aan het resultaat van de voorkeursvariant.”

Lees hier het volledige artikel

Kijk hier voor het volledige magazine