Nieuws

Artikel Verkeer in Beeld: Betere input, betere output

12-06-2019

De combinatie van verkeersonderzoek vanuit de lucht en PTV Vissim software kan, op basis van inputgegevens, de verkeersafwikkeling van multimodaal verkeer tot in detail simuleren. Ook de koppeling met lucht- en geluidsgegevens is inmiddels gemaakt. Om hier meer over te weten te komen, ging Verkeer in Beeld in gesprek met PTV Group en Tim Adema, hoofd kenniscluster Mobiliteit bij Roelofs.

Het artikel gaat over de combinatie van de software met de onderzoekstechniek, en wat daar allemaal mee inzichtelijk kan worden gemaakt. De kwaliteit van de invoergegevens voor de simulatie is hierbij van essentieel belang:

Tim Adema: “We hebben al een aantal voorbeelden bij de kop gehad, waar volgens het simulatiemodel geen filevorming op zou treden, terwijl dat in de praktijk toch gebeurde. In het geval van Garyp hebben we op basis van dronebeelden achteraf de standaard aanwezige parameters van PTV Vissim geoptimaliseerd naar de lokale situatie en kwamen zo tot een betere reproductie van de werkelijke verkeersafwikkeling in de straat.”

Ook geluids- en CO2-effecten meten
De volgende stap is ook al gezet: de koppeling van lucht- en geluidsgegevens op basis van camerabeelden en de vertaling daarvan in de PTV Vissim-software. Adema: “Zo kunnen we met de actuele locatiebeelden ook input leveren voor uitspraken over de geluids-en CO2-effecten, bijvoorbeeld bij voorrang voor doelgroepen bij VRI’s”.

LEES HIER HET VOLLEDIGE ARTIKEL