Begeleiding zonneweides en windparken

Vormen van duurzame energie zoals zonneweiden en windparken zijn momenteel in opkomst. Bij het realiseren hiervan zijn de ruimtelijke inpassing en effect op de natuur eerste aandachtspunten om te komen tot een goede visie.

Om te komen tot een vorm van duurzame energievoorziening kan Roelofs van begin tot eind bijstaan:

  • Begeleiden en ondersteunen vergunningsprocedure
  • Begeleiden (participatie)traject met meerdere partijen
  • Subsidieaanvraag
  • Opstellen ontwerp
  • Aanbestedingsleidraad opstellen en aanbesteding begeleiden

Subsidie SDE+
De aanleg van zonneweides of het realiseren van windenergie is vaak een gecompliceerd proces. Hierbij is het juiste advies en goede begeleiding voor coöperaties en overheden essentieel. Het begint al bij de aanvraag voor een Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie. Roelofs kan deze subsidieaanvraag geheel begeleiden, ook wanneer de regeling vanaf 2020 is aangepast (SDE++).

Partijen verbinden voor draagvlak
Het initiatief voor een zonneweide of windpark komt meestal voort uit een wens van een overheidsinstelling, maar ook lokale initiatieven komen steeds vaker voor. Roelofs verbindt de juiste partijen om te kunnen komen tot realisatie van deze duurzaamheidswens. Als integrale kennispartner en aannemer hebben wij zeer veel ervaring met het samenbrengen van verschillende belangen en het begeleiden van participatietrajecten.

Ingenieursbureau voor zonneweiden en windparken
De zoektocht naar een geschikte locatie voor een zonneweide of windpark leidt vaak tot uiteenlopende uitkomsten. Voor elke situatie kan Roelofs het ontwerp opstellen. Hierbij zijn alle wensen met betrekking tot opbrengst, inpassing en indeling van de projectlocatie in acht genomen.

De verhoudingen en verantwoordelijkheden tussen de betrokken partijen zullen ook bij dit soort initiatieven goed zwart op wit moeten worden gezet. Roelofs heeft ervaring met alle denkbare contractvormen en kan hierdoor ook voor uw project adviseren.

Aanbestedingsproces: de juiste vorm en partij
De doelstellingen voor de juiste aanbestedingsvorm en –partij verschillen per project: wordt het zo goedkoop mogelijk aanbesteed, of is het juist belangrijk dat de economie van de regio wordt gestimuleerd? Bij het aanbestedingsproces van een zonneweide of windpark nemen wij het opstellen van een aanbestedingsleidraad op ons op. Ook moet rekening worden gehouden met het onderhoud nadat het project is gerealiseerd. Hiertoe stelt Roelofs de voorwaarden op in de vraagspecificatie, die bij het aanbestedingsproces worden meegenomen.

Aan de hand van het voorgaande proces begeleidt Roelofs het project van idee naar uiteindelijk realisatie. Door samen te werken dragen we bij aan een duurzame toekomst!

Zonneweide windparken Roelofs ingenieursbureau

GROOTSTE DRIJVENDE ZONNEPARK VAN EUROPA IN TYNAARLO

Op 22 mei 2019 is het startsein gegeven voor de bouw van het grootste drijvende zonnepark van Europa op de zandwinplas van Roelofs in Tynaarlo. Het drijvende zonnepark is 6 hectare groot, bestaat uit 23.000 zonnepanelen en heeft een vermogen van 8,4 megawatt. Dit is genoeg groene stroom voor zo’n 2.300 huishoudens. Daarmee is het op dit moment het grootste drijvende zonnepark van Europa.

Lees meer

Heeft u een vraag of opmerking?