Nieuws

Best Value B+ certificaten behaald

15-12-2016

Als Roelofs willen we ons focussen op projecten waar wij onze meerwaarde als kennispartner in kwijt kunnen. Dit zijn projecten waar kennis en kwaliteit gewaardeerd en beloond worden. Om hier optimaal invulling aan te geven hebben drie medewerkers van Roelofs het Best Value B+ certificaat behaald.

Binnen de huidige civiele markt in Nederland is er een ontwikkeling gaande die zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten en ‘Best Value’ wordt genoemd. Best Value wordt meestal aangeduid als Best Value Procurement (BVP), maar dat is eigenlijk onjuist. Best Value is een werkwijze die gedurende het gehele project doorlopen wordt. Hierbij is de opdrachtnemer de expert en in de lead om alle doelstelling van een project te behalen.

De Best Value werkwijze sluit goed aan bij de visie van Roelofs:

De opdrachtnemer is de expert. Hij zet zijn kennis en ervaring in om alle projectdoelstellingen te behalen.
Kwaliteit wordt gewaardeerd: bij een Best Value project is kwaliteit (vrijwel) altijd doorslaggevend.
Drie medewerkers van Roelofs, namelijk Dennis ten Barge, Ellen van der Velde en Rob Hendriks, hebben woensdag 14 december in aanvulling op het reeds behaalde B-certificaat, het Best Value B+ certificaat behaald. Hiervoor hebben zij succesvol een training doorlopen waarna ze zijn geslaagd voor de examens:

1. Information Measurement Theory (IMT)
2. de Best Value Approach (BVA)

Hiermee is er bij Roelofs uitgebreide kennis aanwezig over de achtergronden van Best Value (IMT) en de wijze van toepassen (BVA). Roelofs kan dit niet alleen toepassen als inschrijvende partij, maar kan ook opdrachtgevers assisteren bij het realiseren van een Best Value project. Wilt u meer weten over de toepassing van de Best Value methodiek, neem dan contact op.