Betonverharding

De keuze voor het type wegverharding is afhankelijk van de functionele eisen en het toepassingsgebied. Betonverharding is een zeer duurzame oplossing voor zwaarbelaste terreinen, aangezien de levensduur van beton zeer lang is. Afhankelijk van de eisen en berekeningen worden de verhardingen direct op de natuurlijke ondergrond gelegd of wordt er een fundering aangebracht.

Betonwegen zijn duurzaam en onderhoudsarm en zeer geschikt wanneer er sprake is van een zware belasting. Daarnaast is voor een wegverharding een betonverharding de ideale keuze voor de aanleg van kavelpaden, kavelwegen en toegangswegen op plaatsen waar een slechte ondergrond ligt.

Door de moderne machines hoeven er geen voorzorgsmaatregelen voor de ondergrond te worden getroffen bij het aanleggen van een betonverharding. Een ander voordeel is de instelbare werkbreedte, zodat beschadigingen in natuurgebieden worden voorkomen.

Door de jarenlange ervaring met projecten bij agrarische bedrijven kunnen wij alle toepassing met betrekking tot beton aanleggen. Of het nu gaat om de aanleg van kavelwegen, wegverhardingen, erfverhardingen, betonwegen, sleufsilo’s of zuurbestendig beton. Roelofs voorziet u van het beste advies en realiseert de beste oplossing voor een eerlijke prijs.

Overige toepassingen

Beton kan zowel als prefab element worden gebruikt als in het werk worden gestort. Zo wordt beton toegepast als rotondeband, rws-band, bermverharding, kantopsluiting, betongoot, molgoot en dergelijke. Wanneer er teveel risico op verzakking is of snel aaneensluitend geproduceerd moet worden, beschikken wij over de kennis, ervaring en het materieel om naadloos in het werk te storten. Waar nodig worden uiteraard wel de benodigde dilataties aangebracht.


Betononderhoud

Beton is een zeer sterk materiaal. Door langdurige belasting of roest kan ook beton op den duur echter beschadigd raken. Roelofs ondersteunt in het beton onderhoud van wegen, zodat het beton weer aan de gestelde eisen voldoet.

Het traject bij betononderhoud is vrijwel hetzelfde als bij asfaltonderhoud of wegonderhoud. Eerst wordt tijdens een schouw of inspectie de schade in kaart gebracht. Bij beton zijn dat vaak scheuren en hoeken uit de betonplaten. Vervolgens wordt de maatregel bepaald: hoe kan het beton het beste worden gerepareerd? Tenslotte vindt de uitvoering van de reparatie plaats.

Betonschade

Schade aan beton is meestal te wijten aan het milieu rondom het beton. Dit kan komen door mechanische of chemische aantasting, maar de meest voorkomende schades zijn vorstschade en schade door roest.

Vorstschade

Vorstschade ontstaat doordat er in de winterperiode water in scheurtjes in het beton loopt. Wanneer dit water bevriest, zet het uit. Hierdoor ontstaan er betonschilfers.

Schade door roest

Het wapeningsstaal van beton kan gaan roesten. Dit wordt ook wel betonrot genoemd. Er ontstaan scheuren aan het beton, waardoor de roestende wapening bloot komt te liggen.


Heeft u een vraag of opmerking?