Nieuws

Bewoners laten zich informeren over plannen Nieuwstraat Almelo

07-06-2018

Bewoners op en rond de Nieuwstraat in Almelo hebben zich gisteravond laten informeren over de plannen met de straat. Roelofs gaf op een inloopavond in de Hagedoornschool aan de Wilgenstraat informatie over het project, de werkzaamheden en de fasering.

Het project
Roelofs gaat in opdracht van de gemeente Almelo de riolering in de Nieuwstraat vervangen en de straat opnieuw inrichten. Met nieuwe verharding, nieuwe groenvoorzieningen en nieuw straatmeubilair zoals lichtmasten en verkeersborden. De werkzaamheden zijn gepland van begin juli 2018 tot eind januari 2019.

Bewoners betrekken
“We willen de bewoners en de ondernemers in de wijk zo veel mogelijk bij het verbeteringsprogramma betrekken”, aldus Evelien van Rijswijk in Tubantia, programmamanager gemeente Almelo. “Zo ontstaat er draagkracht en worden verbindingen gelegd die de wijk ten goede kunnen komen.”

De buurt heeft samen met de gemeente het ontwerp en de uitstraling van de woonwijk bepaald. Dit hebben zij gedaan door het gezamenlijk uitkiezen van alle toe te passen verhardingsmaterialen. Daarnaast worden diverse prijsverlotingen georganiseerd en kunnen buurtbewoners een wisselbudget verdienen om de uitstraling van de buurt naar een hoger niveau te tillen. Hoe zij dit kunnen verdienen, werd uitgelegd op de inloopavond.

Lees hier het hele artikel van Tubantia