Nieuws

Boomproject van het Jaar 2016: Pannekoekendijk Zwolle!

10-06-2016

Met de groene herinrichting van de Pannekoekendijk hebben BTL Bomendienst en BTL Realisatie, door Roelofs ingeschakeld om het stadsgroen te verzorgen, de landelijke competitie Boomproject van het Jaar 2016 gewonnen. Samen met BTL heeft Roelofs op 10 juni 2016 de prijs van deze eerste editie van de landelijke competitie in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens de Nederlandse Boominfodag op de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp.

Zorgvuldig en gedurfd
De jury concludeert in het juryrapport: “Dit boomproject draagt met het prettige groen bij aan de beeldkwaliteit van het gebied. Sterk in dit project zijn de vele extra bomen in het ontwerp en de mooie aansluiting bij de omgeving. De zorgvuldigheid waarmee de oorspronkelijke, historische beplanting is gehandhaafd in het geheel verdient navolging, evenals de monitoring van de ‘groene ruimte’ tijdens civiele bouwprocessen door BTL. De schijnbaar noodzakelijke en gedurfde beplantingsperiode heeft een hoge publiciteitswaarde en zet de beroepsgroep aan tot vakinhoudelijke discussies.”

Marc Lansink van BTL Bomendienst nam vandaag in Velp de award en bijbehorende oorkonde in ontvangst: ”We zijn uitermate content met deze prijs en dat geldt ook voor de opdrachtgever gemeente Zwolle, Aannemersbedrijf Roelofs en onze collega’s van BTL Realisatie, die hier ook aanwezig zijn. De uitstekende samenwerking heeft geleid tot de kwaliteit zoals die nu is en daarmee tot deze prijs.“

Specialisme erkend
Uit drie nominaties heeft de vakjury de Pannekoekendijk tot winnaar uitgeroepen:

  • Pannekoekendijk Zwolle, BTL Bomendienst en BTL Realisatie
  • Stationsomgeving Arnhem, ETS boomexperts (Quercus Boomverzorging B.V.)
  • Stadsplein Oldenzaal, Nationale Bomenbank bv

“Professioneel ontworpen, deskundig aangelegd en onderhouden stadsgroen heeft een positief effect op de ruimte en de beleving ervan door de gebruikers. De winnaar en de genomineerden tonen allen aan dat de vakkennis van een groene specialist hierbij onontbeerlijk is. Ook de samenwerking met de gemeente en de civiele aannemer Roelofs blijkt zeer bepalend te zijn voor het welslagen van een project. “De groene herinrichting van de Pannekoekendijk komt voort uit de succesvolle samenwerking tussen BTL, de gemeente Zwolle en Roelofs, waarbij BTL een uitstekende vakinhoudelijke prestatie heeft geleverd,” aldus het juryrapport.

Over Branchevereniging VHG
Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en als boomspecialist. Meer info vindt u op www.vhg.org.