Nieuws

Bouwteam herinrichting Haven-Zuid Almelo van start

12-11-2018

Roelofs is door de gemeente Almelo geselecteerd als Bouwteampartner voor de uitwerking van de reconstructie van het plangebied Haven Zuid te Almelo. Deze voorziene herinrichting betekent een enorme kwaliteitsimpuls voor het centrum van Almelo. Afgelopen donderdag 8 november ondertekenden wethouder Programma Binnenstad de heer J.M. (Jan Martin) van Rees en algemeen directeur van Roelofs G. (Gerard) Hoiting de bouwteamovereenkomst.

Voor deze feestelijke gebeurtenis waren ook de diverse stakeholders uit de omgeving uitgenodigd, zoals ondernemers, de markt en woningstichting.

Bouwteam houdt werkgebied bereikbaar
Tijdens deze bijeenkomst zijn tevens de bouwteamleden voorgesteld en is namens het bouwteam een korte visie gegeven op de planning en fasering bij uitvoering. Er wordt al een aantal weken hard gewerkt aan de detailuitwerking van de plannen, waarbij in het bouwteam direct rekening wordt gehouden met de nodige uitvoeringsaspecten. Dit om het werkgebied ook tijdens uitvoering bereikbaar en leefbaar te houden voor de omgeving.

Dit proces zal nog enkele weken duren, tot het einde van dit jaar. Projectmedewerkers van Roelofs en de gemeente Almelo zitten hiervoor iedere maandag in de gezamenlijke projectruimte aan de Klara Zetkinstraat 83 (tegenover restaurant Kreta) waarbij het belangstellenden vrij staat om langs te komen voor meer informatie.

Met het tekenen van de bouwteamovereenkomst is nu formeel een begin gegeven aan het ontwerpproces voor de openbare ruimte van plangebied Haven Zuid. De verwachting is dat februari 2019 wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden en dat de uitvoering eind 2019 gereed is.

Kwaliteitsimpuls voor Almelo
De binnenstad van Almelo vervult van oudsher een regionale functie. De aantrekkelijkheid en economische functie van het centrum staan onder druk doordat de ruimtelijke kwaliteit en het voorzieningenniveau de laatste jaren te wensen overlaat. Het doel van deze herinrichting, die onderdeel uitmaakt van een overkoepelend Masterplan, is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de binnenstad van Almelo. Binnen het ontwerp wordt onder andere de haven weer doorgetrokken tot aan het Marktplein en de gehele buitenruimte voorzien van nieuwe hoogwaardige bestrating en meubilair.

Zoals wethouder Van Rees ook verwoorde in zijn toespraak: “Enige hinder tijdens uitvoering van deze werkzaamheden is niet te voorkomen, maar wordt zo veel als mogelijk beperkt door gezamenlijk met alle stakeholders op te trekken. Maar wij zijn er van overtuigd dat eind 2019 iedere Almeloër vol trots kan zijn op zijn/haar vernieuwde binnenstad.”

Kijk voor meer informatie ook op de projectwebsite:

Projectwebsite bouwteam Almelo