Nieuws

Bruggen Opsterland weer in gebruik

17-05-2018

In opdracht van de gemeente Opsterland heeft Alewijnse Industrial Automation op 15 mei 2018 de nieuwe bediening-, besturing- en afsluitboominstallatie van de Rolbrêge (Tijnje) en de Overtoombrêge (Gorredijk) opgeleverd. Roelofs maakte voor dit project onderdeel uit van het bouwteam.

Ter voorbereiding op deze opdracht heeft de gemeente Opsterland Roelofs Advies en Ontwerp ingeschakeld om een D&C-contract op te stellen. In dit contract is beschreven aan welke eisen de nieuwe bediening-, besturing- en de afsluitboominstallatie, die niet meer voldeden aan de huidige installatie- en veiligheidseisen, dienden te voldoen. In december 2017 is het werk, onder andere door een aanwijs op locatie, succesvol aanbesteed.

Bouwteam
Tijdens de ontwerpfase van de nieuwe installaties hebben de gemeente Opsterland, Alewijnse, Hobo Hydrauliek en Roelofs nauw samengewerkt. In de geest van een bouwteam heeft elke partij zijn expertise en kracht ingebracht. Dit heeft ertoe geleid dat begin maart met de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden kon worden begonnen.

De uitvoeringswerkzaamheden zijn, na een voorspoedige start, begin april tijdelijk stil komen te liggen. De oorzaak hiervan was dat, enkele verouderde hydraulische componenten van de Rolbrêge, tijdens een proefdraaiing technisch afgeschreven bleken te zijn. De oplevering van de bruggen voor het vaarseizoen leek daardoor even in gevaar te komen. Door samen te werken op basis van vertrouwen en vakmanschap, is door de partijen adequaat naar een oplossing gezocht. Het resultaat is dat na uitgebreide testen de nieuwe installaties op 15 mei 2018, vlak voor het nieuwe vaarseizoen, in gebruik zijn genomen.

Met het vernieuwen van de bediening, besturing, de afsluitboominstallatie en bruglichten heeft de gemeente Opsterland betrouwbare en veilige bruginstallaties gerealiseerd, die voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Roelofs kijkt tevreden terug op de samenwerking met alle betrokkenen partijen.

Slim werken
Roelofs wil in 2030 100% klimaatneutraal zijn. Hier hoort slim werken bij. Door slimme agenda’s, flexibilisering en alles in één keer goed doen, werkt Roelofs aan deze duurzaamheidsdoelstelling. Met de Risicodatabank wordt door kennisdeling binnen de sector de kans op calamiteiten verkleind en dus de belasting voor de omgeving en het klimaat verminderd.