Nieuws

Burgemeester en wethouders Tynaarlo bezoeken zandwinning Roelofs

06-12-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo hebben vorige week een bezoek gebracht aan de zandwinlocatie van Roelofs in hun gemeente. Roelofs wint al sinds 1982 zand aan de Zuidlaarderweg in Tynaarlo. Over vier jaar is de locatie uitgeput en wordt het gebied teruggegeven aan de natuur.

Tijdens het bedrijfsbezoek kreeg het college een toelichting op de verschillende activiteiten van Roelofs. De zandwinplas heeft een afmeting van 900 bij 300 tot 450 meter breed. Al sinds 1982 wordt er jaarlijks zo’n 150.000 kuub zand gewonnen. Dit zand wordt veredeld in twee soorten zand: vulzand en ophoogzand. Het eindproduct wordt verkocht aan bedrijven en particulieren.

Teruggeven aan de natuur
De komende 4 jaar is zandwinning in Tynaarlo nog mogelijk, maar daarna staakt Roelofs haar activiteiten op het terrein. Het zandwingebied wordt dan omgevormd tot een natuurgebied dat aansluiting vindt bij het aangrenzende beekdal van de Drentse Aa. Om dat mogelijk te maken wordt de zandwinplas geleidelijk aan ondieper gemaakt. Dat proces zal ongeveer 10 jaar duren.

Drijvend zonnepark
De gemeente Tynaarlo heeft onlangs een vergunning verleend aan Roelofs Zandwinning voor de bouw van een drijvend zonnepark. Het zonnepark moet 23 megawatt uur stroom opleveren, wat gelijk staat aan de elektriciteit van zo’n 7.000 huishoudens. Elektrische installaties kunnen dan met de stroom van het drijvende zonnepark worden gevoed, waarbij de gebruikte stroom dan 100% groen is.

Het bedrijfsbezoek van het college werd afgesloten met een rondleiding over het terrein en een beklimming van de klasseerinstallatie. Genietend van het prachtige uitzicht over het wingebied kregen burgemeester en wethouders uitleg over de verschillende soorten zand die gewonnen worden in Tynaarlo.