Nieuws

Casus Apeldoorn: circulariteit als verbindende factor

19-09-2018

Circulariteit is volgens Roelofs meer dan alleen het hergebruik van materialen en het voorkomen van afval. In ons project in de Apeldoornse wijk De Parken werken wij bijvoorbeeld vanuit vier pijlers: ‘geen afval’, ‘compleet circulaire materialen’, ‘modulaire en gedocumenteerde werkwijze’ en ‘samen doen’. Al deze elementen komen samen in een circulaire picknicktafel voor en door de wijk.

Het eerste civieltechnische project van Nederland met een circulair ontwerp en uitvoering: hoe doe je dat? Roelofs werkt in de Apeldoornse wijk De Parken aan de renovatie van de wijk. Circulariteit is de essentie van dit project. De term wordt vaak gezien als streven en is moeilijk concreet te maken. Roelofs werkte in de aanbestedingsfase al aan deze concretisering door deze basis uit te werken in vier pijlers:

  • Geen afval
  • Compleet circulaire materialen
  • Modulaire en gedocumenteerde werkwijze
  • Samen doen

Geen afval

De pijlers zijn in de planfase al uitgewerkt in concrete voorstellen. Eén van de ideeën hierin was het hergebruik van de betonverharding. Door een deel van een plaat uit te zagen en her te gebruiken tot picknicktafel, ontstaat een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van het materiaal. Het beton is namelijk, zonder enige bewerking, nog prima bruikbaar en kan later nog verder verwerkt worden. Het overige beton uit de platen wordt voor een gedeelte verwerkt tot trottoirtegels, die in De Parken worden gebruikt. Overgebleven niet-bruikbaar beton wordt gebroken en opnieuw gebruikt.

Uniek aan het proces van de picknicktafel in De Parken is het ontwerpproces. De gemeente heeft niet alleen het materiaal beschikbaar gesteld en Roelofs de vrije hand gegeven; beide partijen zitten ook in de ontwerpfase bij elkaar aan tafel. Na vier ontwerpstappen is het eindresultaat geïnspireerd op een vorm die zowel terug is te zien in het stratenplan van De Parken, als in het logo van de gemeente Apeldoorn.

Bekijk hieronder het ontwerpproces van de circulaire picknicktafel:

Circulair, modulair en gedocumenteerd
Naast de betonplaten zijn ook de houten poten van hergebruikt materiaal uit de wijk. Het gebruikte hout komt van Apeldoornse bomen. Net als de andere gebruikte materialen in dit project, krijgt ook de tafel een materialenpaspoort. Zo weten ook de ‘bouwers’ na ons welke materialen in de tafel verwerkt zijn.

Samen doen
De circulaire tafel is uiteindelijk gemaakt door Syrische statushouders in het leerwerkbedrijf van de gemeente Apeldoorn, begeleid door leermeester bouw Henry Konijnenberg. Daarnaast is de wijkraad betrokken in de bepaling van de locatie van de tafel. Op deze manier wordt het ‘oude’ materiaal ingezet om  te verbinden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. We doen het samen: van ontwerp, tot uitvoering en plaatsing. Circulariteit is op deze manier niet alleen een civieltechnische term, maar vooral een verbindende factor.