Nieuws

Circulair project De Parken: we doen het samen

08-09-2017

De gemeente Apeldoorn en Roelofs hebben dinsdag 5 september een informatieavond gehouden voor alle bewoners en bedrijven uit de Parken. De meer dan 200 aanwezigen werden op het unieke Zwitsal terrein geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het project en ze werden uitgedaagd om zelf goede input te geven voor het project. De revonatie van De Parken doe je immers samen.

De renovatie van de openbare ruimte in De Parken gaat een stap verder dan “alleen nieuwe wegen aanleggen”. Roelofs en de gemeente Apeldoorn werken samen met inwoners, het bedrijfsleven en onderwijs aan een duurzame toekomst van de wijk. Aan de basis ligt het gedachtegoed van een circulaire economie. Samen maken we keuzes voor een duurzame toekomst in De Parken. Dit vraagt een fundamentele omslag in denken en doen van iedereen, want het gaat NU Over Morgen!

Tijdens de informatieavond werden niet alleen de gehanteerde uitgangspunten in het ontwerp, de uitvoeringsplanning en fasering van de aankomende werkzaamheden toegelicht. Zowel bewoners van De Parken als de gemeente en Roelofs informeerden de aanwezigen over de mogelijkheden van het afkoppelen van hun woningen van het riool, verduurzaming van hun woningen en de kansen die sensoren (Internet of Things) bieden voor De Parken.

Al met al een zeer geslaagde avond!

De Parken
De Parken is een bijzondere wijk met beschermd stadsgezicht. De wegen in De Parken krijgen de komende vijf jaar een flinke opknapbeurt waarbij het asfalt en beton wordt vervangen door gebakken klinkers. In het najaar van 2017 start dit grote wegenproject. Tegelijkertijd vindt onderhoud plaats aan de riolering, inclusief de aanleg van een apart stelsel om het regenwater naar de aanwezige vijvers te vervoeren.