Nieuws

Circulaire tegel van vrijgekomen beton in Apeldoorn

08-10-2018

Wat te doen met vrijgekomen betonplaten? Voor het project in Apeldoorn maakt De Hamer een circulaire tegel van de platen. Het vrijgekomen beton wordt zo 100% hoogwaardig hergebruikt.

In de Apeldoornse wijk De Parken werkt Roelofs met de gemeente Apeldoorn aan de renovatie van de wijk. Het project is gebaseerd op de vier pijlers: ‘geen afval’, ‘compleet circulair’, ‘modulair en gedocumenteerd’ en ‘we doen het samen’. De circulaire tegel is een mooi voorbeeld hoe deze pijlers met elkaar samenhangen. De tegel voorkomt afval, want het vrijgekomen beton ‘vervalt niet aan de aannemer’, maar wordt weer toegepast als trottoirtegel. Door haar modulaire toepassing is de tegel ook makkelijker her te plaatsen.

Milieu-impact
Met deze 100% circulaire tegel is zelfs de milieu-impact met bijna een kwart gereduceerd, ten opzichte van een vergelijkbare tegel die op traditionele wijze is geproduceerd. De milieu-impact is berekend door middel van een levenscyclusanalyse en wordt uitgedrukt in Milieukosten Indicator (MKI). Hiermee bekijk je het hele proces, van productie, transport, verwerking, sloop en einde levensduur. In de ontwikkeling richting een Circulaire Economie, komen we er soms achter dat een product soms heel erg circulair is, maar dat dit een grotere milieu-impact heeft dan een traditioneel product.

Dit kan bijvoorbeeld komen door de toevoeging van additieven, om het gerecyclede product de juiste eigenschappen te geven. Hoogwaardig hergebruik levert dus niet per definitie altijd een lagere milieu-impact op. In het geval van de circulaire tegel is dat wel behaald: 100% circulair en bijna een kwart milieuvriendelijker. Circulaire productie en milieu gaan in dit geval dus hand in hand.

Concluderend is de tegel een mooi voorbeeld van het toepassen van vrijkomende materialen en is de tegel kwalitatief gelijkwaardig aan een traditionele tegel, met hoogwaardig hergebruik van materialen tot gevolg en een gunstige milieu-impact.