Nieuws

Dag van de Duurzaamheid!

10-10-2018

Vandaag is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. Vanuit ons kenniscluster Energie & Milieu verzorgen wij een kennissessie op het BouwCirculair congres 2018.

Het congres fungeert als een ontmoetingspunt voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt voor circulair denken en doen binnen de eigen organisatie. Een plek waar alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om bij te praten, kennis en ervaringen uit te wisselen en doelen voor de komende periode te formuleren.

Deelsessie verhardingen
Tobias Strating, projectleider Circulaire Economie, verzorgt een kennissessie over circulariteit in asfalt- en betonverhardingen. Hij vertelt hierbij over circulair ontwerpen en over duurzame asfaltmengsels zoals Lynpave, Rubberpave en asfalt op basis van lignine. Ook gaat hij dieper in op het werken met MKI (milieukosten indicator) voor verhardingen.

Dag van de duurzaamheid
Op de Dag van de Duurzaamheid wordt laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is. Dit door mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken.