Nieuws

De brainstormers winnen Waste battle Súdwest-Fryslân 2019

08-07-2019

Vrijdagmiddag 5 juli was de grote finale van de Waste Battle 2019 in het Bolwerk in Sneek. Ruim 220 leerlingen van CSG Bogerman Koudum,CSG Bogerman Sneek, het Nordwin College en RSG Magister Alvinus hebben de afgelopen maanden in groepjes tegen elkaar gestreden wie de beste oplossing voor het zwerfafvalprobleem heeft. Het thema van 2019: de recreatieterreinen.

De Brainstormers winnen vierde editie
Het winnende idee komt van team De Brainstormers van Nordwin College Sneek! Het idee van De Brainstormers is om op regelmatige wijze lessen te geven op basisscholen.

3.000 euro om idee uit te voeren
Per school gingen de twee beste teams door naar de finale. In Het Bolwerk presenteerden zij hun ideeën. De jury bestond uit wethouder en juryvoorzitter Maarten Offinga, Arjan Reekers (gemeente Súdwest-Fryslân), Chris Hoekstra (Jumbo Kooistra Supermarkten), Tjitte Bouwhuis (Roelofs), Pier Damstra (Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland) en Tjitske Damstra (Omrin).

Ondersteuning Roelofs
Roelofs steunde dit project met een financiële bijdrage en nam zitting in de jury. Rayonmanager van Roelofs Johan van de Ploeg: “Dit soort initiatieven stimuleren wij van harte. De maatschappij heeft behoefte aan jonge mensen die nadenken over hun omgeving en de manier waarop we deze toekomstbestendig kunnen inrichten.”

Al tijdens de voorrondes was Roelofs betrokken in de jury. Tijdens één van deze voorrondes nam Laura van der Bij, net geslaagd voor het VWO, namens Roelofs zitting in de jury. Haar verslag:

“Overal slingert tegenwoordig afval rond op straat en dit vormt een steeds groter probleem. Hierdoor kwamen Ane Norder en Gooitske Zijlstra op het idee om leerlingen over zwerfafval na te laten denken door middel van een wedstrijd, namelijk de Waste Battle.

Het doel van de Waste Battle is om leerlingen bewust te maken over het probleem van zwerfafval en ze na te laten denken over oplossingen. Het probleem ligt namelijk bij het onbewuste gedrag van mensen en dit moeten ze op een positieve manier proberen te beïnvloeden met hun ideeën.”

HET CONCEPT
“De leerlingen hadden drie dagen de tijd om hun beste idee te bedenken en een prototype ervan te maken. Dit deden ze aan de hand van opdrachten die ze kregen, zogenaamde levels, die ze moesten uitvoeren en presenteren aan de jury. Met tips en goedkeuring van de jury mochten ze door naar het volgende level en verder werken aan hun winnende idee. Op de laatste dag werd beslist welke twee teams door mogen naar de finale.

“Ik vond het erg leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen waren over hun ideeën”

Het uiteindelijke gewonnen idee wordt gerealiseerd met de hulp van verschillende sponsoren, zoals de Rabobank, de GGD en ook Roelofs. Ik was namens Roelofs één van de juryleden op dag 2 op het Nordwin College en vond het een fantastische middag. De gave ideeën hebben mij verrast en ik vond het erg leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen waren over hun ideeën. Zo had een groepje bedacht om een standbeeld te maken waarin men afval kan weggooien, om zo een statement te maken en mensen bewust te laten worden van het probleem. Leuke en originele ideeën zoals deze, bedacht door leerlingen, dragen een steentje bij aan de strijd tegen zwerfafval en daarom is het belangrijk dat meerdere scholen zich hiermee bezighouden.”