Nieuws

Demonstratie met drones in Friesland

13-06-2018

Hoe werkt verkeersonderzoek vanuit de lucht? Wat zijn de mogelijkheden met een drone en tegen welke kosten? Acht relaties van Provincie Fryslân, NHL Hogeschool en Friese gemeenten lieten zich op dinsdag 12 juni informeren tijden de Airshow in Akkrum.

De ochtend was met name gericht op de praktische kant van verkeersonderzoek vanuit de lucht. De drones die worden ingezet bij de onderzoeken, gingen de lucht in op een meetlocatie langs de N392 bij Akkrum. De aanwezige relaties konden op het scherm van de dronepiloten meekijken met de beelden, het onderzoek en de mogelijkheden.

In Hotel Restaurant Goerres werd vervolgens toegelicht hoe verkeersonderzoek vanuit de lucht kan bijdragen aan vraagstukken van de relaties. De Provincie Fryslân deelde haar ervaringen met de onderzoeken en Roelofs presenteerde referentieprojecten en andere toepassingen zoals de Vissim verkeerssimulaties. “Een erg interessante ochtend. Er is nog veel meer mogelijk dan ik dacht”, aldus één van de aanwezige relaties.

Smart technology
Door de inzet van smart technology werkt Roelofs aan haar doelstelling: klimaatneutraal in 2030. Slimme toepassingen in verkeersonderzoeken helpen een beter beeld van huidige en toekomstige verkeerssituaties te krijgen, waardoor de beste oplossingen ingezet kunnen worden. Hiermee proberen we alles in één keer goed te doe, waardoor de overlast voor de omgeving minimaal is en de belasting van het milieu niet vergroot wordt.