Nieuws

Een nieuw riool binnen één dag!

30-11-2015

Een nieuw riool binnen een dag. Het kan, mits er sprake is van een zeer zorgvuldige voorbereiding. Een voorbeeld van zo’n project waarbij de werkzaamheden binnen 24 uur zijn afgerond is ‘De Hemmen’, waar Roelofs de voorbereidende werkzaamheden van heeft gedaan en de uitvoering is verzorgd door Flua leidingrenovatie.

Het werk omvatte het relinen van 250 meter riool met een doorsnede van 1500mm in glasvezel. Het riool vertoonde op een groot aantal locatie lekkage op de voegen. Het riool lag op een diepte van meer dan 3 meter beneden maaiveld.

Het was de eerste keer dat een glasvezel versterkte kous in de afmeting van 1500 mm is ingebouwd in Noord-Nederland. Een rond 1500 mm in glasvezel is nog maar enkele keren in Nederland en daarbuiten ingebouwd.

Voor Flua lag de uitdaging voornamelijk in de planning van de werkzaamheden met betrekking tot de weersverwachtingen.De randvoorwaarde voor het achtereenvolgens afsluiten van het riool was dat de werkzaamheden binnen 24 uur gereed diende te zijn. Deze eis ging vergezeld met de eis dat de weersvoorspelling ook 24 uur droog weer diende aan te geven bij de start van de werkzaamheden.

Om gegarandeerd binnen 24 uur met de werkzaamheden gereed te zijn is een gedetailleerde uur planning opgesteld. De werkzaamheden zijn minutieus doorgelopen en met het team voorafgaand aan de werkzaamheden besproken. Door continue contact te houden met Meteoconsult voor de weersverwachtingen is er per dag bekeken of er gestart kon worden. De werkzaamheden zijn op deze wijze binnen de geplande periode van 2 weken tot tevredenheid van opdrachtgever uitgevoerd.

Meer informatie over een nieuw riool binnen een dag vind je in de blog van Peter Wonink. In deze blog geeft Peter Wonink, expertisemanager Water, Riolering en Ecologie inzicht in wat hier allemaal bij komt kijken.