Nieuws

Eeserwold centraal tijdens bijeenkomst ‘Kansen voor Tijdelijke Natuur in Noord-Nederland’

04-04-2014

Donderdag 3 april 2014 werd de vierde regionale bijeenkomst ‘Kansen voor Tijdelijke Natuur in Noord-Nederland’ gehouden, dit keer op bedrijventerrein Eeserwold bij Steenwijk. Natuur- en milieufederaties van Drenthe, Friesland en Groningen organiseerden deze meeting in samenwerking met de acht Green Deal Tijdelijke Natuur partijen, waar Roelofs er één van is.

Tijdens deze bijeenkomst bij het kantoor van Roelofs werden aanwezigen geïnformeerd over de voordelen van tijdelijke natuur op braakliggende gronden en hoe dat kan leiden tot winst voor economie en natuur. Tussen de lezingen door vond een wandelexcursie plaats op Eeserwold, een aansprekend voorbeeld van tijdelijke natuur.

Het programma
Verschillende onderwerpen kwamen aan bod. Zo werd er dieper ingegaan op de Flora- en Faunawet, lokale initiatieven, bijenweides op braakliggende gronden en werden er kansrijke Tijdelijke Natuur locaties in Drenthe, Groningen en Friesland besproken. Door de tussentijdse rondleiding kregen de aanwezigen de gelegenheid zelf te ervaren hoe de natuur zich ontwikkeld op Eeserwold.

Roelofs en tijdelijke natuur
Aan de A32 ter hoogte van Steenwijk ligt de zandwinplas Eeserwold. Rondom deze zandwinplas wordt het project Eeserwold uitgevoerd door Roelofs en Geveke. Wonen, werken en recreëren wordt hier in een duurzame omgeving samengebracht. Roelofs heeft hier één van haar vier vestigingen en runt er een Zandwinning. Het deel van het bedrijventerrein is klaar om in gebruik genomen te worden, de braakliggende gronden wachten tot die tijd op definitieve invulling van de rode of paarse functie. Een mooie gelegenheid voor Tijdelijke Natuur!

Tot er gebouwd wordt krijgt de natuur hier de gelegenheid zich te ontwikkelen. Met dit innovatieve concept kan Roelofs invulling geven aan duurzaam ondernemen. Om deze landschapsontwikkeling te laten slagen is Roelofs een samenwerking met Landschap Overijssel aangegaan. Zo is de monitoring en beheer van de natuur in deskundige handen. Kijk voor meer informatie over Tijdelijke Natuur op www.tijdelijkenatuur.nl.

Na de excursie en de verschillende lezingen werd de dag afgesloten met een borrel. We kunnen terugkijken op een succesvol verlopen bijeenkomst met veel positieve reacties!

Lees hier het volledige verslag.