Blog

Eigenaarschap over gebruikt materiaal in Apeldoorn met materialenpaspoort

26-09-2018

Hoe neem je verantwoordelijkheid voor de gebruikte bouwmaterialen in een project? En hoe garandeer je dat het materiaal bij einde levensduur zo hoogwaardig mogelijk wordt hergebruikt? In de Apeldoornse wijk De Parken werkt Roelofs met een materialenpaspoort.

Het materialenpaspoort dwingt zowel opdrachtgever als aannemer tot een andere blik op hun verantwoordelijkheden binnen de openbare ruimte. De twee partijen leggen niet alleen een weg of een park aan; er wordt ook nagedacht over de documentatie van het gebruikte materiaal, de levensduur en hiermee over het toekomstige hergebruik van het materiaal.

Eén van de uitgangspunten binnen het project De Parken in Apeldoorn is: ‘aanleg is modulair en gedocumenteerd’. Deze documentatie van materiaalgebruik vindt onder andere plaats in een materialenpaspoort. Het doel hiervan is om bij einde levensduur zoveel mogelijk materialen zo hoogwaardig mogelijk te kunnen hergebruiken, zonder dat ze hun waarde verliezen.

Verminderen afval door hergebruik van materialen
In een online bibliotheek met materialenpaspoorten staat beschreven welke materialen in een civiel werk zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Belangrijk hierbij is om te identificeren wat het potentieel is voor hergebruik van de diverse materialen en componenten. Daarnaast bevatten ze informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en circulaire waarde. Door dit paspoort wordt het makkelijker om in de toekomst materialen her te gebruiken, afval te verminderen én daarmee kosten te besparen.

Om een materialenpaspoort te ontwikkelen die breed gedragen en toepasbaar is binnen de GWW-sector werken Roelofs en de gemeente Apeldoorn samen met Madaster, Relatics, Infrakit en iAsset.

Materialenpaspoort in De Parken
In De Parken werken Roelofs en de Gemeente Apeldoorn in deelprojecten. Als eerste worden de gebruikte materialen uit het Wilhelminapark in een materialenpaspoort verwerkt. Denk hierbij aan betonstraatstenen, opsluitbanden, betonputten voor het riool en funderingsmateriaal. De materialen worden ingedeeld in de juiste ‘schil’ van het project: verharding, fundering, riool en diepe ondergrond.

Klimaatneutraal 2030
In 2030 wil Roelofs klimaatneutraal zijn. Niet alleen intern, ook opdrachtgevers en partners worden meegenomen in innovaties die bijdragen aan een klimaatneutrale wereld. Hiervoor hebben we het Roelofs Kompas ontwikkeld. De komende jaren wordt, door ons te richten op de zeven pijlers van het kompas, toegewerkt naar een klimaatneutrale organisatie.