Duurzaamheidsscan

In Nederland gaan we steeds meer van een productie- naar een circulaire economie. Een goed doordacht plan om duurzaamheid vorm te geven binnen uw gemeente, of het terrein waar u aan gevestigd zit, is dus onmisbaar. Én slim, want er liggen vaak nog ontzettend veel kansen op het gebied van duurzaamheid. Wij denken graag met u mee hoe we duurzaamheid concreet kunnen maken met maatregelen en nieuwe business cases die ook nog eens de druk op het milieu en uw bedrijfsvoering beperken.

Duurzaamheid concreet gemaakt

Een duurzaam ingerichte ruimte is een toekomstbestendige ruimte. Door gezamenlijk met u de krachten te bundelen wordt duurzaamheid rendabel en draagt het tevens bij aan uw resultaat. Hierbij maken wij gebruik van de zeven pijlers van ons Roelofs kompas. Voor elk (bedrijven)terrein is een business case mogelijk. Want in tegenstelling tot een decennia geleden levert ‘groen’ nu geld op.

De voordelen van een duurzaamheidsscan door Roelofs

Wat voor de één een afvalstof is, kan voor de ander een bouwstof zijn. Door processen, afvalstromen en benodigde grondstoffen inzichtelijk te maken zoeken we samen naar combinaties. Dit bespaart geld, is beter voor het milieu en er kunnen nieuwe business cases ontstaan. Het gaat hierbij niet alleen om techniek, maar ook om het sociale domein. Dit is een stimulans voor de economie én een kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten.

Duurzame ontwikkeling van een terrein wordt door Roelofs op drie niveaus ingevuld:

  • Openbare inrichting van het terrein of de openbare ruimte;
  • De samenwerking tussen de bedrij- ven op een bedrijventerrein onderling en tussen het bedrijfsleven en overheid;
  • Op individueel bedrijfsniveau.

Er is niet één gouden standaard voor een duurzaam terrein of bedrijf. Bij Roelofs gebruiken we de thema’s van ons Roelofskompas (hierboven afgebeeld) als leidraad, waarbij tevens wordt gekeken naar eventuele dwarsverbanden. De grote kracht van deze scan is een integrale benadering, waarbij verschillende expertisegebieden worden meegenomen om tot een compleet advies te komen, dat ook nog eens concreet is.

Duurzaamheidsscan als basis

Roelofs kan een duurzaamheidsscan uitvoeren aan de hand van ons eigen ontwikkelde proces. De richting wordt bepaald door de thema’s van het Roelofskompas. Het einddoel is een ruimte te ontwikkelen met een energiezuinige infrastructuur, duurzame gebouwen en zo duurzaam mogelijke productieprocessen. Door gebruik te maken van de duurzaamheidsscan krijgt u concrete handvatten toegereikt om uw project, bedrijf of terrein duurzaam in te richten. Wij gaan graag vrijblijvend hierover met u in gesprek.

BEKIJK HOE WIJ DIT DOEN


Heeft u een vraag of opmerking?