Nieuws

Engineering fietsbrug Vallei de Duin Almere

10-07-2019

Voor de gemeente Almere maakt Roelofs het ontwerp voor een toekomstige fietsbrug en een bestek voor de brug en bijbehorende paden. Hiervoor worden tevens enkele onderzoeken gedaan.

Almere Duin is een uniek gebied in Almere dat sterk in ontwikkeling is, waarbij de visie ‘wonen in de duinen aan het IJmeer’ centraal staat. Bij de beleving van dit gebied wordt rekening gehouden met fietsverkeer dat het gecreëerde duinlandschap doorkruist. De gemeente Almere wil een fietsbrug realiseren langs de route door Almere Duin. Tevens zal in verbinding met deze fietsbrug een aantal fiets- en voetpaden gerealiseerd worden.

Roelofs heeft de opdracht gekregen om een ontwerp uit te werken voor de toekomstige realisatie van de fietsbrug en een RAW-bestek op te stellen voor de fietsbrug en bijhorende paden. Alvorens aan het DO (Definitief Ontwerp) te beginnen worden een aantal onderzoeken uitgevoerd om het gebied te inventariseren, zoals een geotechnisch bodemonderzoek.

In de DO-fase worden de ontwerptekeningen en constructieberekeningen voor de fietsbrug gemaakt. Het ontwerp van de fietsbrug zal in 3D worden uitgewerkt. Tevens worden aanzichten, doorsnedes en visualisatie tekeningen van de fietsbrug aangeleverd om een goed beeld te kunnen krijgen hoe de brug er uit komt te zien.