Erfverharding

Het aanbrengen van erfverhardingen en het verharden van toegangswegen en bedrijfsterreinen zijn specialismen van huis uit. Hetzelfde geldt voor het overlagen met asfalt van bestaande kuilvoerplaatsen en sleufsilo’s, ongeacht het bestaande verhardingsmateriaal.

Het overlagen worden indien mogelijk binnen één dag uitgevoerd, zodat de aan- en afvoer van bedrijfsproducten zo weinig mogelijk stagneert. Het aanleggen van terreinverhardingen en erfverhardingen is hiermee de zorg van Roelofs.

Roelofs heeft door jarenlange ervaring zich gespecialiseerd in het aanleggen van erfverhardingen bij agrarische bedrijven. Dit betreft niet alleen de aanleg en renovatie van sleufsilo’s, maar ook de aanleg van duizenden meters elementenverharding, asfaltverhardingen en betonverhardingen per jaar. Ook voor het overlagen van kuilvoerplaatsen en sleufsilo’s met asfalt kunt u bij Roelofs terecht.

Zuurbestendig asfalt

Asfaltverhardingen zijn sterk, duurzaam, vloeistofdicht en bestand tegen het inwerken van perssappen. Ziektekiemen hebben bij een erfverharding van asfalt minder houvast dan bij een open erfverharding van bijvoorbeeld klinkers.

Roelofs is gespecialiseerd in het leveren van zuurbestendig asfalt met een lange levensduur. Hiermee wordt onder meer de bodemplaat beschermd van uw maïskuil of maïssilo. Zo heeft u als agrariër langer profijt van uw investering.

Ontwerp en uitvoering

Bij Roelofs staan we garant voor een goed advies, een snelle uitvoering, beperking van de overlast en een kwalitatief goed eindresultaat voor een nette prijs.

Op basis van uw specifieke wensen en de gestelde eisen maken wij een ontwerp en advies op maat. Onze medewerkers kunnen op basis van een inspectie ter plaatse een vrijblijvende offerte maken en u adviseren over de beste toepassing.

Aanleg

De aanleg van de verharding kan zo worden ingepland dat de bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk stagneren. Bijkomende werkzaamheden zoals het aanbrengen van afwatering, het op hoogte brengen van bermen of het verzorgen van een juiste aansluiting op andere bestaande verharding kan tevens op verzoek worden uitgevoerd.

Referentieadressen van asfalt- en erfverhardingen

Op verzoek verstrekken wij referentieadressen waar ter plaatse de door ons aangebrachte erfverharding beoordeeld kan worden.


Heeft u een vraag of opmerking?