Nieuws

Extreme neerslag en modderstromen vervuilen infiltratieriool

30-05-2018

De afgelopen week zijn we in Nederland opgeschrikt door water dat tot kniehoogte in de straten stond. Het zuiden van het land had te kampen met modderstromen. Maar wat gebeurt er met al het zand en slib als het water weer is weggetrokken?

De afgelopen jaren heeft Roelofs meerdere infiltratievoorzieningen aangelegd. Meestal is dit ondergronds in de vorm van IT-buizen en kratten. Hoe verloopt de werking van deze riolering na een hevige bui? Hoeveel slib is er in de voorziening gestroomd en wat betekent dit voor de leegloop van die voorzieningen? Want ook voor de volgende bui willen we graag gebruik blijven maken van de infiltratiecapaciteit van deze voorzieningen.

Casus Eefde
Roelofs voert regelmatig onderzoek uit naar de werking van deze infiltratievoorzieningen. Zo ook in het nieuwe IT-riool in Eefde. In dit artikel van december 2017 uit het Vakblad Riolering worden het onderzoek en de resultaten beschreven.

Naast onderzoek naar infiltratievoorzieningen inspecteert en reinigt Roelofs deze voorzieningen en adviseert zij omtrent verbetermaatregelen. Meer weten? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.