Blog

Fase 2 en 3 ‘Hart van Leusden’ één op één aan Roelofs

29-05-2019

Afgelopen donderdag 23 mei vond de officiële ondertekening plaats voor fase 2 en 3 van het bouwteamproject Hart van Leusden. Dit gebeurde in het Huis van Leusden met de wethouder van de gemeente, de heer Kiel en de heer Dijkstra van Roelofs.

Roelofs is in 2018 gestart met de herinrichting en het verbeteren van het openbare gebied in het centrum van Leusden, de Hamershof. Hierbij wordt onder andere de verkeersstructuur in het oostelijke deel van het gebied gewijzigd.

Aanbestedingsproces
Het aanbestedingsproces voor dit project was uitgebreid. De gemeente selecteerde acht aannemers, die middels marktverkenning bezocht zijn. Hierbij is naast een antecedentenonderzoek onder andere een bedrijfsbezoek gedaan. Van de acht aannemers zijn er vervolgens vier gekozen die een Plan van Aanpak konden indienen. De gunning was uiteindelijk puur gebaseerd op kwaliteit, waarbij wel een plafondbedrag is afgesproken.

Dat de ervaringen in dit bouwteamproject goed zijn blijkt wel: door het college is besloten ook fase 2 en 3 één op één aan Roelofs te gunnen. Fase 1 zal in juni gereed zijn en fase 2 en 3 lopen door tot in 2020.

We vertrouwen op een prettige voortzetting van de samenwerking!

MEER PROJECTINFORMATIE