Nieuws

Fietssnelweg F35 bij Vriezenveen geopend

16-11-2018

Op 16 november is de fietssnelweg F35 bij Vriezenveen geopend door Overijssels gedeputeerde Bert Boerman en Bart-Jan Harmsen, wethouder van de gemeente Twenterand. Roelofs heeft voor de gemeente het deel van de F35 in Vriezenveen geëngineerd en de besteksvoorbereiding verzorgd.

Het project
Het betrof een lengte van 2 km van de fietssnelweg, deels binnen de bebouwde kom en deels buiten de bebouwde kom richting Almelo. Bij het Lateraalkanaal is een nieuwe fietsbrug gerealiseerd (ca. 30 meter overspanning). Het fietspad is tevens voorzien van verlichting.

Binnen de bebouwde kom is de kruising met De Merel volledig gereconstrueerd voor een veilige kruising voor het fietsverkeer.

Tevens is de Aadorpsweg (10.000 motorvoertuigen per dag) verbreed met bermbeton, voor een veiligere beleving en bermen. Buiten de bebouwde kom is het fietspad op 6 meter uit de rijbaan gelegd voor het verbeteren van de veiligheid. Ook is er zo groene inrichting tussen fietspad en rijbaan gecreëerd.

Fietssnelweg F35
De F35 is een fietssnelweg in aanleg tussen Nijverdal en de Duitse Grens, met zijtakken naar Vriezenveen en Oldenzaal. De zijtak naar Vriezenveen zorgt voor een veilige route voor een groot aantal scholieren richting Almelo. De route maakt deel uit van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente en wordt mede gefinancierd door de Provincie Overijssel en verschillende gemeenten. Deze snelfietsroute heeft een totale lengte van 62 kilometer, waarvan nu 20 kilometer gerealiseerd is.

We wensen alle fietsers (en vooral de schoolgaande jeugd) veel veilige kilometers!