Industriezand

Industriezand is een verzamelnaam voor onder andere betonzand, metselzand, asfaltzanden en zand voor sportvelden. Ook worden op verzoek speciale zandfracties bij elkaar gebracht. De levering van industriezand kan in bulk, maar ook middels big bags.

Om het industriezand te kunnen leveren moet het zand geklasseerd worden in een zogeheten zandklasseerinstallatie. Deze installatie hebben wij op 2 zandwinlocaties operationeel, te weten zandwinning Echten (nabij Hoogeveen) en Zandwinning Tynaarlo (tussen Assen en Groningen).

Met de klasseerinstallatie wordt het opgezogen zand gescheiden in verschillende fracties. De grootte van de fractie varieert van 0 mm tot 6 mm. Alle fracties groter dan 6mm worden op een zeef vooraf gescheiden van de zandfractie.

Het zand krijgt allerlei toepassingen in de beton- en metselindustrie, maar ook als drainagezand en sportveldenzand.


Heeft u een vraag of opmerking?