Nieuws

Herinrichting Dronten doet mee aan Veiligheidsactie

12-04-2019

Het bouwteamproject Herinrichting De Zuid en Walvisstraat te Dronten is aangemeld voor de actie ‘Veiligheid aan de voorkant’ van Bouwend Nederland. Hierbij doet een veiligheidsadviseur van Aboma een ontwerptoets, om het belang van veiligheid in de ontwerpfase te benadrukken.

Jaarlijks gebeuren er nog altijd teveel ongelukken in de bouw- en infrasector. Binnen Roelofs heeft veiligheid topprioriteit. Vanuit dit oogpunt is het project in Dronten aangemeld voor de voucheractie.

De actie
Bouwend Nederland biedt lidbedrijven, die in een bouwteam met hun opdrachtgever en ontwerpende partij samenwerken, aan om gebruik te maken van een ontwerptoets door een veiligheidsadviseur van Aboma. De adviseur zal na bestudering van het ontwerp en een bespreking met de bouwteamleden aanbevelingen doen over de veilige uitvoerbaarheid van het ontwerp, de omgevingsveiligheid en veiligheid tijdens het gebruik. De adviseur kijkt ook naar constructieve veiligheid, en dan met name of de verantwoordelijkheden op dit punt duidelijk zijn vastgelegd.

Het project
Het werk bestaat uit de reconstructie van circa 230 meter van De Zuid, reconstructie van circa 270 meter Walvisstraat en het herinrichten van het gebied Open Hof. Het werk is aanbesteed als bouwteam. In bouwteamverband wordt gezamenlijk een Voorlopig ontwerp en Definitief ontwerp opgesteld en worden bestek en tekeningen opgesteld.