Nieuws

Inspireren en netwerken op Relatiemarkt Hanzehogeschool

15-03-2018

Vanuit de Roelofs Academy waren we dit jaar aanwezig op de Relatiemarkt van de Academie voor Architectuur en Built Environment op Hanzehogeschool. Studenten kregen hierbij de mogelijkheid zich te oriënteren op hun toekomstige werkveld.

De relatiemarkt vond plaats op woensdag 14 maart en was bedoeld voor studenten van de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek en Built Environment (BE). Met een relatiemarkt, verschillende pitches en een netwerkborrel was het zowel voor de studenten als de aanwezige bedrijven een interessante middag, die kon rekenen op veel belangstelling.

Lustrum Hanzehogeschool
Vanwege het 220-jarig bestaan van de Hanzehogeschool werd er geld ingezameld voor Unify 4 Uganda, één van de drie goede doelen die is gekoppeld aan de Lustrumviering. Roelofs heeft dit doel tevens gesteund door een mooi bedrag te schenken.

Roelofs Academy
Roelofs hecht veel waarde aan de nieuwe generatie en het delen van kennis. Naast het organiseren van masterclasses, gastcolleges en bijeenkomsten doet Roelofs regelmatig en graag een beroep op stagiairs en afstudeerders van alle niveaus. De stages kunnen binnen diverse kennisclusters en afdelingen van Roelofs plaatsvinden.