Nieuws

Klimaatneutrale infra: op straat én in de voortuin

31-10-2018

In Apeldoorn is Roelofs samen met de gemeente bezig met het afkoppelen van hemelwater in de wijk De Parken. Herinrichting van de openbare ruimte betekent voor Roelofs veel meer dan alleen werk aan de straten en parken. Ook de bewoners hebben een rol in het inspelen op klimaatverandering door bijvoorbeeld het afkoppelen.

Roelofs ondersteunt bewoners die begaan zijn met het milieu op technisch vlak. Hoe kan het hemelwater afgekoppeld worden van het riool? Hoe lopen de regenpijpen aan de woning? En is afvloeiing naar de straat of op eigen terrein beter? In een gesprek aan de keukentafel, onder het genot van een kopje koffie, adviseren onze specialisten per specifieke geval wat er technisch mogelijk is. Er wordt bij de bewoners rondom het huis gekeken naar de huidige situatie en de mogelijkheden in combinatie met de nieuwe infrastructuur in de straat. Bekijk hier een voorbeeld rapportage.

Meer waarde aan ruimte
Roelofs ziet de openbare ruimte als meer dan een berg zand en een stapel stenen. We zijn ons bewust van het effect van infrastructuur op de omgeving, de biodiversiteit en de eindgebruikers. In Apeldoorn kijken we zodoende niet alleen naar ons eigen werk, maar proberen ook de bewoners te inspireren mee te denken richting onze doelstelling: klimaatneutraal in 2030. Dat het klimaat verandert, is te merken in extreme weersomstandigheden. Lange periodes van hitte en droogte en hevige regenbuien vragen om verandering van de openbare ruimte. Door circulair te denken en zowel opdrachtgever als bewoners te betrekken bij aanpassingen, reduceren we onze CO2-uitstoot en anticiperen we op het veranderende klimaat.

Lees meer