Nieuws

Kruispuntanalyse voor gemeente Houten

09-08-2016

Roelofs heeft voor de gemeente Houten twee kruispunten onderzocht met behulp van een kruispuntanalyse. Hieruit blijkt dat een andere inrichting van de kruispunten de verkeersafwikkeling in de toekomstige situatie kan verbeteren.

Fietsstraat
De gemeente Houten heeft plannen om het fietsnetwerk uit te breiden door een fietsstraat aan te leggen op de Binnenweg. Dit heeft tot gevolg dat fietsers in de toekomst voorrang hebben op het kruispunt van de Binnenweg met de Kruisweg. Dit levert echter problemen op met de verkeersafwikkeling op dit kruispunt en het naastgelegen kruispunt.

Momenteel worden de kruispunten geregeld met behulp van verkeerslichten. De gemeente Houten wilde graag weten of een andere inrichting van beide kruispunten de verkeersafwikkeling kan verbeteren.

Kruispuntanalyse met VISSIM
Roelofs heeft daarom beide kruispunten onderzocht met behulp van een kruispuntanalyse. Deze analyse bestond onder andere uit simulaties met het verkeersmodel VISSIM. De toekomstige situatie met de fietsstraat is hierin ingepast. Deze simulaties wezen uit dat een andere inrichting inderdaad een positief effect heeft op de verkeersafwikkeling.

Meer weten over (de mogelijkheden met) een kruispuntanalyse? Kijk dan op onze website:

www.kruispuntanalyse.nl