Nieuws

Kwaliteitsimpuls voor onderliggend wegennet N381 door Roelofs!

17-02-2015

De provincie Fryslân heeft besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse kruisingen. De provincie verlegt en verdubbelt een deel van de N381 (foto) en in de slipstream daarvan krijgt ook het omliggende wegennet een oppepper. Roelofs heeft het contract gegund gekregen.

Naast deze upgrading krijgt ook het gebied rondom de N381 een kwaliteitsimpuls. Een groot aantal wegen rondom provinciale weg N381 tussen Drachten en Drenthe staat hierdoor aan de vooravond van een grootscheepse herinrichting. Hiermee wordt de leefbaarheid in de dorpen door de uitbreidingen van voorzieningen van recreatie, verbetering van verkeersveiligheid en een goede uitgangspositie voor de landbouw geboden.

Lees meer over dit project op www.fryslan.fr