Nieuws

Leerlingen bedenken oplossingen tegen zwerfafval Sneekweek

23-07-2018

Ruim 120 leerlingen uit de gemeente Súdwest-Fryslân hebben de afgelopen weken oplossingen  bedacht tegen zwerfafval tijdens de Sneekweek. De middelbare scholieren deden mee met de Waste Battle en kwamen met creatieve oplossingen. Het winnende idee kwam van team Uniclean van RSG Magister Alvinus: op drie verschillende locaties in Sneek bezoekers van de Sneekweek via leuke spelletjes triggeren om hun afval niet zomaar op de grond of in het water te gooien.

Speels
De winnaars kregen een cheque van 3.000 euro. Het geld is geschonken door de gemeente Súdwest-Fryslân, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Roelofs, Jumbo Kooistra en Omrin. “Het was heel mooi om te zien hoe de winnaars een maatschappelijk probleem op een speelse manier oplossen”, aldus Baukje de Beer, jurylid namens Roelofs. Het idee wordt door steun van de bedrijven ook daadwerkelijk uitgevoerd op de Sneekweek in augustus. De leerlingen krijgen hulp in de vorm van het netwerk, de kennis en tijd van de partners

Roelofs steunde dit project met een financiële bijdrage en nam zitting in de jury. Rayonmanager van Roelofs Johan van de Ploeg: “Dit soort initiatieven stimuleren wij van harte. De maatschappij heeft behoefte aan jonge mensen die nadenken over hun omgeving en de manier waarop we deze toekomstbestendig kunnen inrichten.”

Klimaatneutraal in 2030
Roelofs heeft zelf de ambitieuze doelstelling gesteld om 2030 een volledig klimaatneutrale organisatie te zijn. Alles wat Roelofs de komende jaren doet, zal in het teken hiervan staan. Niet alleen intern, ook opdrachtgevers en partners worden meegenomen in innovaties die bijdragen aan een klimaatneutrale wereld. Voor de bedrijfsvoering betekent het dus veel meer dan alleen het reduceren van CO2.