Nieuws

Leerlingen nemen kijkje bij project De Parken in Apeldoorn

04-12-2018

Afgelopen week namen leerlingen van CSO de Prinsenhof in Apeldoorn een kijkje op het project van Roelofs rondom de school. Het project in de wijk De Parken is het eerste civieltechnische project van Nederland dat circulair wordt ontworpen en uitgevoerd. Binnen het project is één van de uitgangspunten: ‘we doen het samen’. Zo worden de wijk en de scholen betrokken bij de werkzaamheden in hun omgeving.

Tijdens een korte wandeling door de wijk vertelde omgevingsmanager Tijmen Kroeze over het project. In de straat voor de school was een kraanmachinist het asfalt aan het verwijderen; de leerlingen keken hier vol interesse naar. Verderop gaf Tijmen aan dat het asfalt uit de straat in de vorm van circulaire straatstenen terug komt in de wijk. Eén van de parken in de wijk heeft een extra functie gekregen. Tijmen vertelde hier dat het regenwater uit de wijk via het riool wordt opgevangen in de vijvers. Al snel zagen de leerlingen de buis in het water. Toen zij zagen dat de eenden in hetzelfde water leven, werd duidelijk dat alleen het regenwater in de vijvers wordt opgevangen.

Na de wandeling was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken. De leerlingen hebben in drie groepen op drie verschillende manieren een straatje aangelegd. Door goed samen te werken werden mooie verbanden zichtbaar. De leerlingen waren erg enthousiast over het project en merkten op dat het werk als straatmaker een erg ingewikkeld en zwaar beroep is.

Roelofs Academy
Het delen en ontwikkelen van kennis en kunde is binnen onze organisatie samengebracht in de Roelofs Academy. Via dit instituut stimuleren we kennisdeling niet alleen, maar moedigen we ook duurzame innovatie aan en proberen we jonge mensen te boeien en te binden voor het vakgebied.