Nieuws

Lignine fietspad in Wageningen feestelijk geopend

27-06-2017

Op maandag 26 juni 2017 vond in Wageningen de feestelijke opening plaats van het eerste fietspad van lignine asfalt, dat door Roelofs is aangelegd. De opening werd gecombineerd met het symposium ‘Op weg naar bitumen-vrij asfalt’.

De middag werd gestart met het symposium, waarbij verschillende specialisten en onderzoekers hun ervaring met lignine of (bio)asfalt deelden. Vanuit Roelofs gaf Robby van den Broek, hoofd kenniscluster Energie & Milieu, een lezing over het project en de toepassing van lignine.

Het programma werd vervolgens buiten voortgezet, waar de opening van het fietspad plaatsvond. Algemeen directeur van Roelofs Gerard Hoiting mocht de officiële handeling verrichten. Vervolgens konden de eerste fietsers het fietspad uitproberen!

Deklaag met lignine
Met sponsoring van de provincie Gelderland, gemeente Wageningen en Wageningen University & Research is het mogelijk gemaakt om het fietspad op de campus van een innovatieve deklaag te voorzien waarin drie typen lignines zijn verwerkt in drie afzonderlijke proefvakken. Het fietspad is aangelegd door Roelofs. De komende jaren wordt uitgebreid gemonitord hoe de deklaag zich ‘gedraagt’ onder verschillende weersomstandigheden.

Wat is lignine?
Lignine fungeert als een lijmstof en geeft bescherming aan de plant. Een boom bestaat gemiddeld voor een kwart uit lignine en lignine is na cellulose de meest voorkomende organische verbinding op aarde. Lignine komt in grote hoeveelheden vrij bij het maken van papier of het isoleren van cellulose uit hout. De technologische ontwikkelingen laten zien dat het aannemelijk is dat de hoeveelheid lignine die op de markt komt sterk zal toenemen.

Het merendeel van de geproduceerde lignine komt momenteel echter niet op de markt, maar wordt gebruikt als energiebron. De verwachting is dat in de toekomst lignine ook voor hoogwaardigere toepassingen kan worden ingezet.

Kijk voor meer informatie ook op www.wur.nl/lignine.