Nieuws

Lynpave één van de ‘Meest aansprekende innovaties 2014’!

29-03-2014

Tijdens de Innovatie Boost Camp op 26 maart 2014 is Lynpave in de categorie ‘Bouwen aan een duurzame samenleving’ uitgeroepen tot winnaar. Daarmee behoort Lynpave tot de meest veelbelovende ideeën voor de bouw- en infrasector.

De Innovatie Boost Camp is een initiatief van Bouwend Nederland, Obvion en Cobouw om innovatieve ideeën over bouwen en wonen te versnellen en te ondersteunen. Tijdens dit evenement presenteerden negen geselecteerde innovators hun idee aan honderd ondernemers en stakeholders. Uiteindelijk verkoos de jury Lynpave tot één van de drie winnaars!

Lynpave
Lynpave is een asfaltmengsel ontwikkeld door acht bedrijven, waar Roelofs er één van is. De temperatuur waarop Lynpave wordt geproduceerd, ligt veel lager dan de productietemperatuur van regulier asfalt. Dit levert een langere levensduur en een CO2-reductie van meer dan 20% op. Daarnaast zorgt toepassing van Lynpave voor een hogere kwaliteit asfalt. Het commentaar van de jury: “Een idee dat meer gedeeld mag worden met de markt, en ervoor zorgt dat er duurzamer wordt omgegaan met grondstoffen. De techniek leidt bij wegenaanleg tot minder CO2-uitstoot en uiteindelijk tot brandstofbesparing.”

De drie winnende innovaties hebben een ondersteuningspakket aangeboden gekregen. Dit pakket bestaat uit kennissessies met specialisten die helpen het idee verder te realiseren. Daarnaast krijgt Lynpave spreekruimte op Ecobouw, het kennisevent van Cobouw dat in september plaats vindt.

Meer weten over Lynpave? Kijk dan op de website www.lynpave.nl!