Nieuws

Materialenpaspoort voor infrabranche in ontwikkeling

01-03-2018

Bijeenkomst bij Roelofs om circulaire methodiek vorm te geven

Vanwege de opgedane ervaring met het allereerste circulaire civiele project van Nederland (De Parken in Apeldoorn) is Roelofs gevraagd een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het Madaster materialenpaspoort. Door dit initiatief worden opdrachtgevers in de infrabranche geholpen verder te verduurzamen. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de Roelofs visie op ruimte, waarin klimaatneutraliteit centraal staat.

Naast de samenwerking tussen Madaster en Roelofs zijn ook Rijkswaterstaat, Prorail en Alliander nauw betrokken bij de realisatie van een paspoort voor infra-objecten.

Verminderen afval door hergebruik van materialen
In een online bibliotheek met materialenpaspoorten staat beschreven welke materialen in een civiel werk zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Belangrijk hierbij is om te identificeren wat het potentieel is voor hergebruik van de diverse materialen en componenten. Daarnaast bevatten ze informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde.

Door deze paspoorten wordt het makkelijker om materialen her te gebruiken, afval te verminderen én daarmee kosten te besparen. Door dit initiatief geeft Roelfs invulling aan de doelstellingen die in de transitieagenda circulaire economie bouw staan omschreven.

Koplopers circulariteit
Op 22 februari 2018 vond er op het kantoor van Roelofs in Veenendaal een bijeenkomst plaats met medewerkers van Madster, de firma Van Meijel, iAsset en DIS. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over een circulair pilotproject dat op dit moment door Roelofs in uitvoering is. De gezamenlijke kennis wordt nu ingezet om de circulaire methodiek van het Madaster materialenpaspoorten mede vorm te geven.

Materialenpaspoort Civiel gereed medio 2018
Naast Roelofs vinden er momenteel ook pilots plaats bij Rijkswaterstaat, Prorail en Alliander. De methodiek achter het Madaster materialenpaspoort Civiel zal naar verwachting media 2018 gereed zijn.

Roelofs klimaatneutraal in 2030
In 2030 wil Roelofs klimaatneutraal zijn. Niet alleen intern, ook opdrachtgevers en partners worden meegenomen in innovaties die bijdragen aan een klimaatneutrale wereld. Hiervoor hebben we het duurzaamheidskompas ontwikkeld. De komende jaren wordt, door ons te richten op de zeven pijlers van het kompas, toegewerkt naar een klimaatneutrale organisatie.