mobiliteit

De bereikbaarheid van locaties verbeteren is een uitdaging. Reizigers moeten op een vlotte en veilige manier van A naar B kunnen reizen. Om dit zo optimaal mogelijk te laten verlopen geeft Roelofs verkeersadvies over de verschillende mogelijkheden en de beste toepassing.

Ons adviesbureau mobiliteit heeft veel kennis van zaken en een ruime ervaring in het schrijven van advies- en beleidsrapportages. Om tot een goed advies te komen begint de mobiliteitsadviseur met een onderzoek naar het vraagstuk. Wat is het probleem en wat is precies de oorzaak van dat probleem? Op basis van dit onderzoek wordt er een verkeersadvies gegeven met een maatregel die de situatie optimaliseert.

De adviestak van Roelofs staat garant voor:

 • Praktische adviezen – vanuit onze ervaring kiezen we voor een pragmatische benadering
 • Korte communicatielijnen
 • Volledige ontzorging: het advies kunnen wij tevens uitwerken

Verkeersadvies is mogelijk op onder andere de volgende gebieden:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Verkenningsstudies
 • Beleidsstudies
 • Tracéstudies
 • Ontsluitingsstudies
 • Verkeersveiligheidsstudies
 • Verkeersstructuurplannen en verkeersplannen
 • Beleidsplan openbare verlichting
 • Verlichtingsplannen
 • Parkeerbeleidsplannen en parkeertoetsen
 • Handboek openbare ruimte
 • Beheer en onderhoud
 • Uitwerking van het advies

Nadat één van onze verkeersadviseurs een advies heeft gegeven, kunnen wij dit advies eventueel verder voor u uitwerken. De maatregel wordt dan omgezet naar een ontwerp. Tevens kan Roelofs, met inbreng van onze andere expertises, de uitvoering volledig verzorgen en u ondersteunen op civieltechnisch vlak met bijvoorbeeld adviezen over het Beheer en Onderhoud.

Bij Roelofs geven we niet alleen infra advies, we hebben het hele proces van A tot Z in huis. Zo kunnen de mobiliteitsadviseurs van Roelofs u tevens ondersteunen in het uitdragen, verdedigen en communiceren van plannen en verkeerskundige adviezen. Afhankelijk van de wensen kan het advieswerk van de adviseur mobiliteit zowel op detacheringsbasis of via indirecte advisering op afstand worden ingevuld.

Goede communicatie levert draagvlak op

De mobiliteitsadviseurs van Roelofs hebben zeer veel strategische ervaring in de omgang met burgers, ondernemers, bestuurders en overige belanghebbenden. Participatieprojecten en projecten waarin omgevingscommunicatie een grote rol speelt zijn specialismen binnen ons bedrijf. We gaan de uitdaging graag aan!


Heeft u een vraag of opmerking?

2097