Verkeerssimulaties

Wat is de invloed van het aanleggen van een rotonde, hoe kunnen wachtrijen voorkomen worden of hoeveel invloed heeft de extra rijstrook? Middels verkeerssimulaties in VISSIM kunnen wij de toekomstige effecten in kaart brengen. De verkeerssimulaties worden gebruikt om beleidskeuzes te onderbouwen.

Roelofs heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een gerenommeerde specialist van VISSIM. VISSIM is een microscopisch dynamisch verkeersmodel waarin zowel voertuigen, fietsers, voetgangers als het openbaar vervoer gesimuleerd kunnen worden.

De voordelen van een verkeerssimulatie met VISSIM:

 • Effecten van een maatregel worden in beeld gebracht
 • Knelpunten komen duidelijk naar voren
 • De simulatie is een goede onderbouwing richting management en politiek
 • Met een goede simulatie kan worden gebruikt om draagvlak te creëren bij omwonenden

VISSIM

Roelofs kan zowel op de schaal van een netwerk van een stad of dorp verkeerssimulaties uitvoeren als op de schaal van een kruispunt en/of wegvak. Daarnaast is het met VISSIM mogelijk de situatie van parkeerterreinen in een verkeerssimulatie te simuleren en te onderzoeken.

Wij gebruiken VISSIM verkeerssimulaties onder meer voor de volgende toepassingen:

 • Analyse van verschillende kruispuntontwerpen (kruispuntonderzoek) of aansluitingen
 • Analyse van doorstroming op niveau van een streng tot een (klein) stadsnetwerk
 • Inrichtingsstudies op niveau van een streng tot een (klein) stadsnetwerk
 • Analyse van maatregelen op het gebied van dynamisch verkeersmanagement
 • Verkeersafwikkeling parkeerplaatsen (parkeerroulatie)
 • Analyse van verschillende verkeerslichtenregelingen
 • Analyse van wachtrijen
 • Openbaar vervoer prioriteiten in een netwerk of bij een verkeersregelinstallatie (VRI)
 • Analyse fasering in Design & Construct projecten
 • Input voor hinderscan
 • Simulatie van tijdelijke verkeersmaatregelen

Het model VISSIM simuleert in de verkeerssimulatie elk voertuig afzonderlijk en houdt rekening met alle relevante eigenschappen van elk voertuig en de situatie op het netwerk. VISSIM biedt met de verkeerssimulatie de mogelijkheid om de huidige situatie van zowel de verkeerssituatie als de infrastructuur zo goed mogelijk na te bootsen. Daarnaast kunnen verschillende maatregelen in het model ingevoerd worden, zodat beleidsplannen en/of ontwerpen vooraf getoetst kunnen worden.

Gefundeerd kiezen met een goede verkeerssimulatie

Nadat de huidige situatie ingevoerd is in VISSIM, worden toekomstige varianten in de verkeerssimulatie gesimuleerd. De toekomstige varianten worden geanalyseerd met behulp van de gegevens uit het verkeersmodel. Ook kunnen de uitkomsten uit onze verkeersonderzoeken als input dienen.

De mogelijkheden van output in VISSIM zijn zeer uitgebreid. Op basis van de verkeersimulatie met VISSIM analyseert Roelofs de intensiteits-/capaciteitsverhouding (I/C), verkeersstromen, reistijden, verliestijden, wachtrijstromen etc. van de toekomstige situatie.

Door de verkeerssimulatie is inzichtelijk gemaakt wat de effecten van de maatregelen zijn. Op basis van deze onderbouwing kan de meest geschikte oplossingsvariant gekozen worden. Kortom, u kunt beter, makkelijker en gefundeerd beslissingen nemen met VISSIM.

Draagvlak

Ook kunnen met VISSIM de maatregelen gevisualiseerd worden in de vorm van 2D en 3D animaties. Dit verduidelijkt de maatregelen en het ondersteunt de communicatie van de plannen. De ervaring leert dat met VISSIM verkeersvisualisaties een veel breder draagvlak gecreëerd wordt.

Herhaaldelijk is aangetoond dat verkeersvisualisaties van doorslaggevend belang zijn in het realiseren van projecten. Ook leiden VISSIM verkeersvisualisaties tot een beter begrip bij burgers, bedrijven, overheden, instanties en andere belanghebbenden.


Heeft u een vraag of opmerking?