Nieuws

Nieuwe parkeerterrein Woudagemaal klaar voor gebruik

13-06-2018

Het nieuwe parkeerterrein bij het Woudagemaal in Lemmer is klaar voor gebruik. Roelofs heeft de afgelopen weken een parkeerplaats aangelegd. Een project op een bijzondere plek: het gemaal staat op de Unesco Werelderfgoedlijst en is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld.

Opdrachtgever voor dit project was Wetterskip Fryslân. Bezoekers van het Woudagemaal en het Bezoekerscentrum kunnen gebruik maken van het parkeerterrein, welk deel uitmaakt van het herinrichtingsplan van de omgeving rond het Woudagemaal. Roelofs heeft de element- en asfaltverhardingen verwijderd en riolering aangebracht. Hierna zijn nieuwe element- en asfaltverhardingen aangebracht en zijn borden en markeringen gerealiseerd.

Waterbeheersing
Het Woudagemaal wordt gezien als een hoogtepunt van de Nederlandse waterbouwkunde. Het gemaal uit 1920 speelt nog steeds een belangrijke rol in de waterbeheersing in het Friese land. Bij hevige regenval en een extreem hoog peil, pompt het gemaal het overtollige Friese boezemwater naar het IJsselmeer. Het gemaal kan 6 miljoen m³ water per dag wegpompen, dat is in twee dagen de hele inhoud van het Sneekermeer.

De herinrichting rond het Woudagemaal wordt gefinancierd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie Fryslân, Gemeente De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân.