Nieuws

Onderweg naar asfaltcentrale 3.0

06-08-2018

We gaan steeds meer van een lineaire naar een circulaire economie, waarin hergebruik van grondstoffen centraal staan. Deze ontwikkeling biedt mooie kansen, want wat voor de één een afvalstof is, kan voor de ander een hoogwaardige grondstof zijn. Dat geldt ook voor de totstandkoming van asfalt en met onze asfaltcentrale Asfalt Productie Westerbroek (APW) zetten we samen met onze partners grote stappen richting de asfaltcentrale 3.0.

Roelofs heeft verschillende soorten hoge kwaliteit asfalt in huis waarin reststoffen verwerkt zijn. Dat hoeft zeker niet duurder of ingewikkelder te zijn dan de toepassing van regulier asfalt. Innovatieve asfaltmengsels die we met onze partners maken zijn lynpave, rubberpave, asfalt met cellulose en asfalt met lignine.

APW
Een mooie mijlpaal afgelopen maand was de 5 miljoenste ton asfalt geproduceerd door Asfalt Productie Westerbroek (APW) en geladen op een vrachtwagen van Roelofs Alle vier de aandeelhouders – Koninklijke Oosterhof Holman, Roelofs, KWS en Koninklijke Sjouke Dijkstra waren hierbij vertegenwoordigd. Gezamenlijk werd het moment gevierd en werd stilgestaan bij de geschiedenis van de asfaltcentrale.

Klimaatneutraal
Roelofs is een kennispartner met ruimte voor innovaties. Samen met onze partners werken we aan een ambitieus doel: klimaatneutraal in 2030. Een nieuwe visie op asfalt hoort hier bij. Als APW werken we met de andere aandeelhouders aan de asfaltcentrale 3.0 door nieuwe mengsels, lagere verwerkingstemperaturen, duurzame energie en minder CO2-uitstoot.