Nieuws

Optimale tijd voor verkeersonderzoek vanuit de lucht

28-08-2018

Nu de zomervakantie op zijn einde loopt en het verkeer toeneemt, is de optimale uitvoeringsperiode voor verkeersonderzoek vanuit de lucht weer aangebroken. Inmiddels staan de eerste onderzoeken dit schooljaar, die worden uitgevoerd met behulp van drones, alweer op de planning.

Verkeersonderzoek vanuit de lucht geeft exacte gegevens omtrent verkeersstromen, snelheid, acceleratie, oversteekbaarheid, wachtrijen en verliestijden. Het onderzoek is betrouwbaar en gedetailleerd, zonder beïnvloeding van het verkeersgedrag en zonder tussenkomst van personen. Met de onderzoeken kan de verkeersveiligheid verbeterd worden en is er duidelijke onderbouwing voor besluiten richting omwonenden, organisaties en politiek.

Ook een verkeersonderzoek vanuit de lucht laten uitvoeren in september? Neem contact met ons op.