Nieuws

Positieve ervaringen in pilot risicogestuurd beheer

22-03-2016

In samenwerking met Roelofs en Grontmij is in de gemeente Zuidhorn en Hoogezand-Sappemeer onlangs de pilot ‘Risicogestuurd beoordelen van riolering’ afgesloten. Waterketen Groningen Noord Drenthe besteedde in de laatste nieuwsbrief een artikel aan het succes van deze pilot.

Roelofs heeft samen met Grontmij de pilot in Zuidhorn en Hoogezand-Sappemeer opgeleverd. Er is gekozen voor twee opdrachtnemers om zo de materie van twee kanten te kunnen bekijken.

Ervaringen
Met beide benaderingen zijn goede ervaringen opgedaan. De methode van Roelofs werd omschreven als een manier waarbij alle beschikbare inspectiebestanden worden gebruikt. Van elke streng of strengenverzameling werd een verouderingsgrafiek getoond met daarin een vervangingsgrens. Deze vervangingsgrens was weer het plafond van wat aanvaardbaar is binnen een risicogroep.

Deze manier van werken is makkelijker en minder tijdrovend als al het voorwerk gedaan is en alle parameters eenmaal zijn ingesteld. Daarnaast biedt het meer uitzicht op de kostenbesparing op de lange termijn.

Meerwaarde
De klankbordgroep heeft geconstateerd dat risicogestuurd beheer veel oplevert: je kunt de financiële prognose voor vervanging drastisch bijstellen en je krijgt meer inzicht in de kritische onderdelen van het rioolareaal, is hun conclusie.