Nieuws

Primeur: Biobased verkeersbord

28-12-2017

Roelofs heeft onlangs een verkeersbord dat gemaakt is van bermmaaisel geïntroduceerd. Dit bord is gemaakt van materialen uit de biologische kringloop en is daarnaast ook nog eens lichter dan de gangbare verkeersborden.

Bij Roelofs werken we aan een circulaire economie: een economisch systeem dat is ingericht om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Hierbij maken we gebruik van duurzame energiebronnen.

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen, namelijk de biologisch en de technische kringloop. Bij de biologische kringloop worden gebruikte grondstoffen weer teruggegeven aan de natuur. Voor de technische kringloop worden producten dusdanig ontworpen dat ze opnieuw hoogwaardig gebruikt kunnen worden.

Verkeersbord van bermmaaisel
Met dit verkeersbord is een mooie ontwikkeling waargemaakt, mede omdat bermmaaisel nu een hoogwaardig volgend leven krijgt in plaats van als afval behandeld wordt. Door bermmaaisel toe te passen is dit verkeersbord voor een groot deel biobased.

Klimaatneutraal met het duurzaamheidskompas van Roelofs
Roelofs heeft als doelstelling om in 2030 compleet klimaatneutraal te zijn. Een klimaatneutrale organisatie gaat zo zuinig om met energie dat ze geen bijdrage levert aan het opwarmen van de aarde. De CO2 die toch nog vrijkomt wordt gecompenseerd, zodat er netto geen broeikasgassen bijkomen.

Om deze doelstelling te halen en opdrachtgevers hierin mee te nemen hebben wij het Roelofs kompas ontwikkeld, dat zich richt op zeven pijlers. Eén van die pijlers is ‘circulaire economie’.