Nieuws

Projectschouw Arnhem voor optimale uitvoering

16-03-2018

Op dinsdag 14 maart heeft het projectteam GOW Arnhem van Roelofs een projectschouw uitgevoerd.

Tijdens de projectschouw zijn alle tot nu toe aangekondigde deelopdrachten voor 2018 geschouwd.
Tijdens deze schouw hebben de projectleider, ontwerper, omgevingsmanager en uitvoerder elke deelopdracht besproken en beoordeeld op verschillende aspecten zoals:

  • Het vaststellen en beoordelen van schadebeelden aan het asfalt;
  • Het bepalen van logische werkgrenzen, zodat de gewenste kwaliteit wordt behaald en overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen;
  • Welke omgevingsaspecten spelen een grote rol (bijv. aanwezigheid trolleybussen, ondernemers, scholen etc.)

De resultaten van deze schouw worden meegenomen in de planning en fasering voor de werkzaamheden.

Groot onderhoud asfaltwegen Arnhem
Binnen dit project wordt gedurende 2 jaar divers onderhoud uitgevoerd. Het project bestaat uit verschillende deelopdrachten waarbij onderhoud uitgevoerd wordt aan wegen of fietspaden in het centrum, op de centrumring of bijvoorbeeld in het buitengebied. Elke locatie vormt een nieuwe deelopdracht, waarbij een bereikbare en veilig omgeving centraal en minimale hinder en (geluids)overlast het doel is.