Publiek Private Samenwerking (PPS)

De samenwerking tussen (semi) overheden en bedrijfsleven, de Publiek Private Samenwerking is met name bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling een veelgebruikte samenwerkingsvorm. Bij de PPS constructies is vanuit de Wro de vrijheid om vormvrij afspraken te maken over de inhoud van de samenwerking. Dit is mogelijk wanneer kostenverhaal is gegarandeerd. Deze zogenaamde anterieure overeenkomst geeft voor zowel Publiek als Private partij de mogelijkheid afspraken te maken waarbij alle aspecten rondom het project gekwantificeerd kunnen worden.

Mocht de samenwerking vooraf niet vastgelegd kunnen worden dan biedt de Wro uitkomst. Het daarin opgenomen hoofdstuk over de grondexploitatiewet geeft voor een overheid de mogelijkheid om kostenverhaal middels een exploitatieplan te garanderen.

Bij diverse projecten waarbij bedrijventerreinen en woonwijken zijn ontwikkeld zijn wij tot vormvrije contracten gekomen. Roelofs is thuis in de mogelijkheden die de Wro biedt voor Publiek Private Samenwerkingen bij gebieds(her)ontwikkeling.

Heeft u een vraag of opmerking?