RAW

Traditioneel aanbesteden volgens de RAW systematiek is een wijze waarbij vooraf een helder en vastgesteld bestek en tekeningen door de opdrachtgever wordt aangeboden. Op basis van de omschreven posten in het bestek kan een aannemer in de uitvoeringsmethode creatief zijn.

Als gevolg van de strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering is er geen mogelijkheid meer voor de opdrachtnemer het ontwerp te optimaliseren. Hierdoor kan praktische kennis uit de uitvoering niet worden ingebracht bij het ontwerp waarbij kansen op het ontwerp te optimaliseren worden gemist.

Door enerzijds projecten op basis van RAW uit te voeren en anderzijds actief bestek en tekeningen te vervaardigen voor aanbestedingen aan derden kan Roelofs terugvallen op ruime ervaring met deze manier samen werken.

Heeft u een vraag of opmerking?