Nieuws

Regie bij herinrichting Dijkhuizen ligt bij burgers

28-10-2015

De regie van de herinrichting van Dijkhuizen, de dorpskern van Ruinerwold, ligt volledig bij Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen en de projectgroep. De projectgroep heeft middels een aanbesteding Roelofs uitgezocht om te assisteren bij het verder uitwerken van het project en de werkzaamheden vervolgens uit te voeren.

Zaterdag 24 oktober 2015 vond de officiële start plaats, waarbij het projectbord werd onthuld en er onder veel belangstelling een ludieke starthandeling heeft plaatsgevonden. Op maandag 26 oktober is Roelofs gestart met de werkzaamheden. Dit wordt gezamenlijk met een aantal onderaannemers gedaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in februari 2016 afgerond.

Participerende samenleving
Van de Nederlandse burgers wordt verwacht dat ze meer participeren in de samenleving, zodat de overheid een faciliterende rol in kan nemen. De herinrichting van Dijkhuizen is een uniek project wat betreft deze overheidsparticipatie en kan dan ook rekenen op landelijke belangstelling. Het is namelijk voor het eerst dat in de gemeente De Wolden zo’n groot project door bewoners gedragen wordt.

Meer weten over dit project? Bekijk dan de projectpagina ‘Herinrichting Dijkhuizen’.