Nieuws

Rijke historie Kruitfabriek Muiden

07-05-2018

De Krijgsman en Muiden kennen een rijke historie. Nadat de trekvaart van Amsterdam naar Naarden was voltooid, verplaatste in 1702 een kruitfabriek van Amsterdam naar een afgelegen stuk land bij het kleine Muiden waar drie eeuwen later het fabrieksterrein De Krijgsman werd gesloten. Een periode waarin niet alleen de fabriek maar ook de omgeving veranderde.

Pal naast oostelijk Amsterdam verrijst een nieuw woongebied: De Krijgsman Muiden. Op het terrein van de voormalige kruitfabriek worden dertienhonderd woningen ontwikkeld, tussen de aloude bomen van het productiebos. Met schitterende gebouwen van die fabriek en de Stelling van Amsterdam als historische blikvangers.

Op het terrein staan veel gebouwen van de fabriek, zoals het oude ketelhuis, de directeurswoningen, de kruitopslagloodsen en een fort van de Stelling van Amsterdam. Dit cultuurhistorisch erfgoed wordt gerestaureerd en in ere hersteld.

Trots te mogen meewerken aan dit project!
In opdracht van de exploitatiemaatschappij de Krijgsman CV heeft Roelofs de 1e fase bouwrijp gemaakt. Het werk bestaat onder andere uit:

  • aanbrengen van 4600 m1 hoofdriool;
  • 100 stuks inspectieputten en putranden;
  • 2000 m1 huisaansluitingen;
  • 3 rioolgemalen en 300 m1 persleiding;
  • wegen worden voorzien van 20.000 m2 fundering en asfalt;
  • bouwontsluitingsweg van asfalt aangebracht.

Kijk voor informatie op www.roelofsgroep.nl/muiden