Nieuws

Ringwegacademie: zuidelijke ringweg brengt werkgelegenheid

21-07-2016

Mensen die langdurig werkloos zijn en mbo studenten kunnen bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kennis maken met de praktijk en zo hun ervaring vergroten. Het gaat hierbij om diverse vakdisciplines: van wegenbouw en beveiliging tot organisatie, van groenbeheerders tot catering.

Op vrijdag 15 juli 2016 ondertekenden de wegenbouwcombinatie Herepoort, waar Roelofs deel van uitmaakt, de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en de betrokken onderwijsinstellingen het contract. Onder de noemer Ringwegacademie wordt de komende vijf jaar samengewerkt op het gebied van werk-leertrajecten.

Kansen voor studenten
In totaal levert de aannemerscombinatie Herepoort 63 stage- en 24 afstudeerplekken. Daarnaast kunnen langdurig werklozen uit de kaartenbakken van de gemeente Groningen op weg worden geholpen. Hierbij wordt gekeken welke werkzoekenden een directe link met wegenbouw en aanverwante functies hebben.

Unieke samenwerking
In mei 2016 is het project Aanpak Ring Zuid – waarbij de 12 km lange zuidelijke ringweg bij Groningen grootschalig wordt verbouwd – gegund aan de aannemerscombinatie Herepoort. De combinatie is nu druk bezig om de organisatie, fasering en aanpak van de werkzaamheden verder uit te werken. In de planfase is de bestuurlijke wens geuit om de regio niet alleen in economische zin, maar ook op het gebied van kennis mee te laten liften. De Ringwegacademie is hiermee een uniek project geworden voor Nederland. Roelofs is trots hieraan mee te werken!